Diễn đàn hợp tác quốc tế

received_917576781649564

(CEO)Zero Emission world Inc (giữa) tham gia diễn đàn