Thuyen thung by Phu Nguyen An

May mắn mọi thủ tục hoàn tất trước khi đóng cửa vì Covid 19 nhưng cũng phải 03 tháng sau em mới được lên hình.

Thuyen thung by Phu Nguyen An in Seoul, Korea.

Rất cám ơn sự hợp tác của quý khách hàng.

523d1dbda410594e0001 3c5757d3ee7e13204a6f 133310b9a914544a0d05