Diễn đàn hợp tác quốc tế

Công ty TNHH chế biến lâm sản và XNK Thành Công tham gia diễn đàn hợp tác quốc tế ngành tre tại Thanh Hóa.

received_917576824982893Ông Nguyễn Văn Công GĐ Cty Thành Công, chụp cùng PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền

received_917576841649558

received_917576854982890Đồng chí Nguyễn Đức Quyền, PCT UBND tỉnh Thanh Hóa tham khảo sản phẩm của doanh nghiệp.

Minh Nguyễn.