Lời cảm ơn

Cám ơn tất cả anh chị em công nhân viên công ty đã góp phần hoàn thiện  đơn hàng đúng thời gian …