0 items trong giỏ hàng
  • Không có sản phẩm trong giỏ hàng.

FOREXCO QUẢNG NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM
Tên  tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM.
Tên  tiếng Anh: FOREST PRODUCTS EXPORT JOINT-STOCK COMPANY OF QUANGNAM.
Tên viết tắt: FOREXCO QUANGNAM.
ĐC: Xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng nam, Việt nam.
Điện thoại: +84 510 3843671 / 3843595 / 3843569 / 3843668 / 3944073 / 3943664.
Fax: +84 510 3843619.
Email:    info@forexco.vn
Website: www.forexco.com.vnwww.forexco.vn.
Năm thành lập: 1986.
Số lượng CB.CNV: 1300 người.
Chủ tịch HĐQT – Giám đốc: Ông Phạm Phú Thống.

Translate »